Bejelentkezés / saját adataim

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Kapcsolat

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Tel/Fax: (06 1) 201-7137
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 5501
Adószám: 18052246-2-43
KRMK nyilvántartásba vételi szám: 00258-2008
HKVSZ titkárság: info@hkvsz.hu
HKVSZ pénzügy: penzugy@hkvsz.hu

  Fontos fizetési határidő!

  Fontos fizetési határidő!

  A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a Hatóság által üzemeltetett Klímagáz adatbázisban, az „Éves klímavédelmi felügyeleti díj” menüpontban található éves klímavédelmi felügyeleti díj előírást tartalmazó „Egyenlegközlő” a 2017. I. félév vonatkozásábanmár korábban megküldésre került.

  Ez a dokumentum szolgál az előírt klímavédelmi felügyeleti díjnak az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti megfizetésére.

  A kiállított „Egyenlegközlő” elektronikus aláírással ellátott hiteles irat. Az éves klímavédelmi felügyeleti díjat a könyvelésben- mint jogszabályon alapuló hatóságági díj - az anyagjellegű ráfordításokon belül lévő egyéb szolgáltatásokközött kell kimutatni. Az éves klímavédelmi felügyeleti díj a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság közhatalmi tevékenységével kapcsolatos bevétel, mely nem minősül gazdasági tevékenységnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7.§-a szerint, így számla kibocsátási kötelezettség nem áll fenn. Az éves klímavédelmi felügyeleti díj elszámolását az „Egyenlegközlő” megnevezésű dokumentum alapján kell elvégezni.

  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78. § (4) bekezdése szerint az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt (figyelembe nem vehető) illetéket, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat, bankköltséget (a kamat kivételével), biztosítási díjat, továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben kell kimutatni.

  A könyvelés bizonylata a felügyeleti díjak esetében a bankkivonat, háttér dokumentációja az egyenlegközlő, ami határozatként is funkcionál, továbbá a Klímagáz adatbázisban nyomon követhető a kötelezettségek előírása és pénzügyi teljesítése. Év végén a passzív időbeli elhatárolás elszámolása az egyenlegközlővel, és a pénzügyi kimutatással dokumentálható.

  A klímavédelmi felügyeleti díj befizetése jogszabályi kötelezettség. A fennálló tartozását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára köteles megfizetni 2017. július 31. napjáig. A „Közlemény” rovatban szükséges feltüntetni az F-Gáz ügyfélazonosítóját és az „éves klíma díj” megjelölést is.

  A meg nem fizetettfelügyeleti díj az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10/C. § (10) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.