Bejelentkezés / saját adataim

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Kapcsolat

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Tel/Fax: (06 1) 201-7137
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 5501
Adószám: 18052246-2-43
KRMK nyilvántartásba vételi szám: 00258-2008
HKVSZ titkárság: info@hkvsz.hu
HKVSZ pénzügy: penzugy@hkvsz.hu

  Megszűnik a vizsgaszervezés (jog)alapja?!

  Megszűnik a vizsgaszervezés (jog)alapja?!

  A cikkemet figyelmeztetés céljából írtam meg azért, hogy a vizsgaszervezési joggal rendelkező felnőttképző intézmények ne veszítsék el – drágán és kemény munkával megszerzett – jogukat az OKJ szerinti vizsgák szervezésére. A veszély ugyanis nagy, mert ha nem szereznek időben képzési jogalapot az új felnőttképzési jogszabályok szerint, akkor megszűnik a korábban megszerzett vizsgaszervezési joguk is, és ilyen helyzetben – a képzési jogra vonatkozó engedély birtokában – a későbbiekben újra kell indítani a vizsgaszervezési jogra vonatkozó, meglehetően „macerás” eljárást. A főszabály ugyanis az, hogy a kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét visszavonja, ha az intézménynek megszűnt a képzési jogosultsága, és a nyilvántartásba vett intézmény nem rendelkezik az engedélyben szereplő szakképesítés tekintetében felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel. Röviden a lényeg: arra az OKJ-s képzésre, aminek folytatására engedélyt szereztünk, csak abban lehet vizsgaszervezési jogunk is.

   Tartalom
  1. A vizsgaszervezési engedély visszavonásig érvényes?
  2. Nincs átörökítés?
  3. Mi a probléma a meglévő vizsgaszervezési engedéllyel?
  4. Mi lehet a képzési jogosultság megszűnésének jogkövetkezménye?
  5. Mit mondanak az új szabályok?
  6. Mégis lehet szó átörökítésről!
  7. Újra kérelmet kell benyújtani?
  7. 1. Tájékoztatás 60 napon belül
  7. 2. Speciális szabály
  7. 3. Határidő
  8. Bővíthető a vizsgaszervezési engedély?
  9. Jó hír!
  10. Összefoglalás

  1. A vizsgaszervezési engedély visszavonásig érvényes?

  Azt mondhatjuk a címben feltett kérdésre, hogy igen, a szakmai vizsgaszervezési engedély az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedően komplex szakmai vizsgák szervezésére. Válaszunknak van jogalapja is, mert ezt a tételt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdése fogalmazza meg.

  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

   …

  18. § (1) A vizsgaszervezési engedély - az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében - visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedően komplex szakmai vizsgák szervezésére.

  Igen ám, de az elmúlt időszakban alapvetően megváltozott a jogszabályi környezet, amely – ha eddig nem érte volna el ‑ nyugtalanná kell, hogy tegyen minden szakmai vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező intézményt.

  2. Nincs átörökítés?

  A vizsgaszervezési jog alapját a képzési jogosultság jelenti. Arra az OKJ szerinti képzésre, amire irányulóan képzési jogalapot szereztünk, arra építhetjük a vizsgaszervezési jogosultságunkat. Ebből következik, hogy ha kicsúszik alólunk a képzési jogosultság, akkor odavész a vizsgaszervezési jog is.

  A szakképzésről és felnőttképzésről szóló új jogszabályokból is az olvasható ki, hogy ha egy képzőintézménynek megszűnik a régi szabályok szerinti képzési jogosultsága, és volt korábban vizsgaszervezési engedélye, de a képzési jogosultság megszűnéséig nem szerzi be az új Fktv. szerinti engedélyét a portfóliójába tartozó képzésekre, akkor – a fenti alaptétel logikája alapján ‑ a vizsgaszervezési joga is megszűnik a képzési jogosultság megszűnésének időpontjában. A vizsgaszervezési jog tehát nem „úszik át” át automatikusan a szak- és felnőttképzés régi rendszeréből az új rendszerbe. Azért tenni is kell néhány dolgot!

  3. Mi a probléma a meglévő vizsgaszervezési engedéllyel?

  A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet eredeti állapotában úgy rendelkezett, hogy a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha a kérelmező intézmény – többek között ‑ a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint akkreditált.

  Igen ám, de az intézményakkreditációs engedélyek – kinek ekkor, kinek akkor – már hatályukat vesztették (veszítik). Azoké is hamarosan lejár, akik tanúsítványán egy távolabbi lejárati időpont szerepel, mert az Fktv. 30. § (1) bekezdés értelmében ‑ a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő képzéseik alapján ‑ 2014. augusztus 31-ig élvezhetik az akkreditációs státuszt. Az 2013. január 1-jét követően intézményakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig tartható fenn az akkreditációs helyzet.

  A fentiekből az olvasható ki, hogy legkésőbb jövő év tavaszától megszűnik minden – iskolarendszeren kívüli – intézmény képzési, s ebből következően vizsgaszervezési jogalapja is! Kivéve, ha a korábban említetteknek megfelelően, a képzési jogosultság megszűnéséig nem szerzi be a felnőttképzés új szabályai szerinti engedélyeket az OKJ szerinti képzések folytatásához. Ha így tesz, akkor erre építheti a vizsgaszervezési jogát is!

  4. Mi lehet a képzési jogosultság megszűnésének jogkövetkezménye?

  Ha megszűnik egy intézmény képzési jogosultsága, akkor törlik a vizsgaszervezési jogát is. A szigorú szabályok szerint ugyanis a kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá a vizsgaszervezési engedélyét visszavonja, ha az intézménynek az Fktv. 30. § (1) bekezdése szerinti képzési jogosultsága megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel.

  5. Mit mondanak az új szabályok?

  Az új, módosítottszabályok már – értelem szerűen ‑ nem akkreditációhoz, hanem – sok egyéb más feltétel együttes fennállása mellett ‑ engedélyhez kötik a vizsgaszervezési jogot, ekképpen:

  *     „a) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti komplex szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha az engedély kiadását kérelmező intézmény rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti … képzés folytatására feljogosító engedéllyel.

  6. Mégis lehet szó átörökítésről!

  Ha tehát „résen vagyunk” és a képzési jog lejáratának időpontja előtt megszerezzük az új Fktv. szerinti engedélyeket a korábban nyilvántartott képzéseinkre, akkor semmi baj nem fenyegeti a vizsgaszervezési jogosítványunkat, mert ilyenkor a vizsgaszervezési jog nem „úszik el”. Átörökíthetjük tehát a régi vizsgaszervezési jogunkat, de csak azon szakképesítések (szakképesítés, részszakképesítések, ráépülések) vonatkozásában, amelyre korábban is volt vizsgaszervezési jogosultságunk és az új képzési engedélyünkben is szerepelnek (fel vannak benne sorolva). Az engedély megszerzésével azonban még nem megy végbe automatikusan az „átörökítés”!

   7. Újra kérelmet kell benyújtani?

  Ha tehát egy intézmény megszerezte már a felnőttképzési törvény szerinti engedélyét a vizsgaszervezési engedélyében szereplő képzésének folytatására, akkor meg kell újítani vizsgaszervezési jogát is ezekre a szakképesítésekre? Röviden az a válasz, hogy nem!

  Megjelent ugyanis az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet, amely módosította 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendeletet. Ennek értelmében a képzési engedéllyel rendelkező szakképesítésekre nem kell a vizsgaszervezési engedélyt – az alapeljárás szerint – megújítani, csak egy egyszerű tájékoztatást kell adni az illetékes kormányhivatal felé.

  136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

  „12/A. § (1) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét visszavonja, ha az intézménynek az Fktv. 30. § (1) bekezdése szerinti képzési jogosultsága megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel."

  7. 1. Tájékoztatás 60 napon belül

  A nyilvántartásba vett intézmény legkésőbb a képzési jogosultsága megszűnését megelőző hatvanadik napig köteles tájékoztatni a vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt a vizsgaszervezési engedély további fenntartásának szándékáról. A tájékoztatás hiányában az engedély a képzési jogosultság megszűnésének napján megszűnik.

  7. 2. Speciális szabály

  Annak a nyilvántartásba vett intézménynek, akinek a 2013. augusztus 31-ét követően fennálló képzési jogosultsága a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépése napját:

  *      megelőzően szűnt meg (mert például 2014. február 28-a szerepelt akkreditációs lejárati időpontként a tanúsítványán) vagy

  *      azt követő hatvan napon belül szűnik meg, akkor a fentiek szerinti tájékoztatást a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napon belül kell megtenni.

  Azonban rájuk is vonatkozik az a főszabály, hogy képzési engedéllyel kell rendelkezni az OKJ szerinti képzések folytatására.

  7. 3. Határidő

  Mivel a módosító jogszabály – az április 24-i ‑ kihirdetését követő nyolcadik napon hatályba is lépett, ezért minden vizsgaszervezési joggal rendelkező képzőintézménynek „résen” kell lennie, s nem szabad elmulasztania a tájékoztatás megtételét!

  8. Bővíthető a vizsgaszervezési engedély?

  Ha egy nyilvántartásba vett intézmény – az „átörökített” szakképesítéseken túl ‑ további szakképesítések vizsgaszervezési jogát kívánja megszerezni, akkor az ezt az alapeljárás szerint teheti meg. Azaz kérelmet kell benyújtania, és bizonyítania kell, hogy – többek között – rendelkezik:

  *      a megjelölt szakképesítés megszerzésére irányuló képzés folytatására feljogosító engedéllyel,

  *      az elvárt általános és szakmaspecifikus személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes, illetve

  *      ügykezelési és titoktartási szabályzattal.

  Az engedély kiegészítése iránti kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerint kell benyújtani, melynek számos kötelező elemét írja elő a vonatkozó jogszabály (pl. a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, amely tekintetében a kérelmező a vizsgaszervezésre jogosító engedélyt kíván szerezni; szakképesítésenként legalább egy vizsgahelyszín pontos címmel történő megjelölését). Mindezeken túlmenően számos mellékletet is be kell nyújtani (a szakmai vizsga szervezését végző szervezeti egység bemutatását; egy kérelmezett szakképesítéshez kapcsolódó, csoportbontást is tartalmazó lebonyolítási rendet stb.)

  9. Jó hír!

  A szakképesítés tekintetében kiadott engedély a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében kapcsolódó rész-szakképesítésként megjelölt rész-szakképesítésre is kiterjed. (Ez az „átörökített” szakképesítések esetében is így van!) Ezért a kiegészítésre/módosításra irányuló kérelemben nem kell megjelölni azt a részszakképesítést, amely esetén a kérelmező a részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott kapcsolódó szakképesítés tekintetében is engedélyt kíván szerezni.

  10. Összefoglalás

  Látni kell, hogy egy intézménynek önmagában véve nem azért marad meg a vizsgaszervezési joga, mert bejelenti, hanem azért, mert megszerezte az új Fktv. szerinti képzési engedélyét is! Ha ezt megtette és tájékoztatja az illetékes kormányhivatalt, hogy továbbra is akar vizsgáztatni, akkor jól végezte dolgát.

  Főbb tudnivalók:

  1. Ha volt korábban vizsgaszervezési engedélye egy intézménynek, de a képzési jogosultság megszűnéséig nem szerezte be az új Fktv. szerinti engedélyét, akkor oda a vizsgaszervezési jog is!

  2. Ha volt korábban az intézménynek vizsgaszervezési engedélye és a képzési jogosultság megszűnéséig megszerezte ugyan az új Fktv. szerinti engedélyét, de a határidőig nem jelezte a kormányhivatalt felé, hogy továbbra is szeretne vizsgáztatni, akkor a képzési jogosultság lejártakor automatikusan megszűnik a vizsgaszervezési joga.

  3. Ha volt az intézménynek korábban vizsgaszervezési engedélye és a képzési jogosultság megszűnéséig megszerezte az új Fktv. szerinti engedélyét és határidőig jelezte a kormányhivatal felé, hogy továbbra is szeretne vizsgáztatni, akkor a korábbi vizsgaszervezési engedélyen és az új Fktv. szerinti képzési engedélyen szereplő szakképesítések közös halmazára továbbra is fennmarad a vizsgaszervezési jogosultsága. (Tehát csak azon szakképesítések [szakképesítés, részszakképesítések, ráépülések] esetében, amelyekben már korábban volt vizsgaszervezési jogosultsága és egyébként az új képzési engedélyében is szerepel.)

  4. Ha bővíteni szeretnénk vizsgaszervezési engedélyünket, akkor ezt az alapeljárás szerint – az engedélyezett képzések tekintetében – bármikor megtehetjük!

  Budapest, 2014. május 24.


  Szerző: Dr. Henczi Lajos
  a HKVSZ Oktatási és Szakképzési Szakosztályának vezetője

   


  Jogszabályok

  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

  136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

  111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

   

   

   
  Letölthető dokumentumok