Bejelentkezés / saját adataim

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Kapcsolat

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Tel/Fax: (06 1) 201-7137
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 5501
Adószám: 18052246-2-43
KRMK nyilvántartásba vételi szám: 00258-2008
HKVSZ titkárság: info@hkvsz.hu
HKVSZ pénzügy: penzugy@hkvsz.hu

  KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS MŰKÖDÉSBE LÉPETT!!!

  KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS MŰKÖDÉSBE LÉPETT!!!

  A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által jogszabályi rendelkezés folytán üzemeltetni szükséges Klímagáz adatbázis – az adatbázis hatóság általi üzemeltetéséhez szükséges jogi és informatikai folyamatok lezárásával - 2015. március 26. napján reggel 08.00 órától elérhető a „Klímagáz Adatbázis” fül alatt. Az adatbázisban minden, a 2015. február 18. napját megelőzően rögzített adat megtalálható, ennek megfelelően tájékoztatást nyújt a vállalkozások és személyzetük képesítési jogosultságának érvényességéről.


  A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnökének, Zoltán Attilának sajtótájékoztatója a témával kapcsolatosan:

  "Megint valami a helyére került: Létrejött a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

  A jellemzően hűtés- és klímatechnikában, tűzoltásban, villamos kapcsoló- berendezéseknél alkalmazott ózonkárosító anyagok valamint üvegházhatású gázok forgalmazására, kezelésére, az ezekkel végzett tevékenységek szabályozására több nemzetközi, uniós és hazai megállapodás, szabályozás és intézkedés született. Jelenleg az Unióban az 1005/2009/EK rendelet, valamint a -842/2009/EK rendeletet módosító- 517/2014/EU rendelet tartalmaz erre vonatkozó intézkedéseket, tagállami, közreműködői feladatokat és kötelezettségeket.

  Magyarországon –Európában mind az ózonkárosító, mind az üvegházhatású anyagok vonatkozásában egyedülállóan egy jogszabályban - a 310/2008 (XII.10) Kormány rendeletben szabályozta az érintettek feladatait, felelősségét és kötelezettségeit, a jogsértések szankcionálást. Ezen rendelet alapján lett kijelölve a kapcsolódó személyzetképzési-képesítési, vállalkozás-képesítési feladatokat, valamint az üzemeltetők, az ilyen anyagokat tartalmazó alkalmazásokés maguknak a közegeknek  monitoring rendszerét kezelő Országos Monitoring és Képesítő Testület.

  A szakmai körökben nagy vitát kiváltott, de végül egészséges kompromisszum alapján hatályba lépett a fent említett, a  klórózott és fluortartalmú szénhidrogén hűtőközegek kezelését és felhasználásának csökkentését előíró 517/2014/EU rendelet.

  Magyarországi alkalmazásának részleteit  -a 310/2008 (XII.21.) Kormányrendeletet hatályon kívül helyező- 14/2015 (II.10) Kormányrendelet tartalmazza.

  Ezen rendelet legfőbb intézkedési elemei:

  -         a 2007. évi LX. Éghajlatváltozási törvény módosításai alapján a hivatkozott uniós rendeletek felügyeletét, hazai bevezetését és működtetését az energiapolitikáért felelős miniszter hatáskörébe rendeli,

  -         hatálybalépésével (2015. február 18.) visszavonja az Országos Monitoring Testület kinevezését, annak szolgáltatása megszűnik,

  -         a rendszer működtetésére létrehozza a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságot (NKVH),

  -         az NKvH ezen anyagok és tevékenységek vonatkozásában a hatósági jogköröket átveszi a környezetvédelmi hatóságoktól,

  -         átmeneti időszakot és intézkedéseket határoz meg 2016. január 1-ig.

   Ezen rendelet legfőbb tartalmi elemei:

  -         továbbra is egységes rendeletben kezeli az ózonkárosító és üvegházhatású gázokat, bevezetve ezekre klímagáz fogalmát,

  -         kezeli az uniós rendeletben foglalt kvótakiosztási-ellenőrzési kérdéseket,

  -         kibővíti az ellenőrzések és bejelentések körét a járműszektorra (hűtőközeg kezelési tevékenységek, hűtőkamionok-hűtő pótkocsik szivárgásvizsgálata),

  -         bevonja az intézkedési és ellenőrzési körbe az előtöltött berendezéseket és készülékeket (pl. osztott klímák), így azok is csak képesített vállalkozások közreműködésével vásárolhatók és telepíthetők,

  -         hatósági képzésként kezelve írja elő a személyzetképesítések szabályozását és fenntartja a vállalkozások képesítésirendszerét (ezekre külön miniszteri rendelet készül),

  -         egységes, így naprakész, országos, klímagáz adatbázist hoz létre a klímagázok forgalmazói, felhasználói, üzemeltetői és ártalmatlanító részére,

  -         átmeneti intézkedéseket rögzít az eddig jogkövető magatartást tanúsító, az OMKT-ban regisztrált, abban közreműködő személyek, vállalkozások kapcsán,

  -         tételesen rögzíti a hatósági ellenőrzési és szankcionálásifeladatokat.

  A kormányrendeletben rögzítettek, így a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatai magukban foglalják az uniós, hazai és szakmai elvárásoknak megfelelő intézkedéseket, valamint az OMKT működése során szerzett eredményeket, tapasztalatokat, így bízvást számíthat a jogszabálykövető érintettek további támogatására, a jogszabálykövetők számának emelésére.  Stratégia terv a rendszer szolgáltatásainak bővítése más, éghajlatvédelemmel, így  fosszilis megújuló és energiák alkalmazásával, épületenergetikával összefüggő szakterületekre.

  A Hatóság www.nkvh.kormany.huhonlapján folyamatosan jelentek meg az ezzel kapcsolatos tájékoztatások, az új, hatósági szolgáltatói oldal 2015. március 25-től áll az érintettek rendelkezésére.  A honlap szolgáltatása –további intézkedésig- még nem teljes körű, lényegében csak a monitoring szolgáltatásokat (személy és cégképesítés, valamint, berendezés/szivárgásvizsgálat nyilvántartás, hűtőközeg jelentés) biztosítja. A további szolgáltatások (hatósági képzés, képesítés, továbbképzés, online hűtőközeg nyilvántartás, díjfizetések módosulása és más, kapcsolódó szolgáltatások) folyamatosan kerülnek bevezetésre. Addig szíves türelmünket kérik. Érthető. Szép és nagy feladat.

  Zoltán Attila elnök - Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség"

   

   
  Letölthető dokumentumok