Bejelentkezés / saját adataim

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Kapcsolat

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Tel/Fax: (06 1) 201-7137
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 5501
Adószám: 18052246-2-43
KRMK nyilvántartásba vételi szám: 00258-2008
HKVSZ titkárság: info@hkvsz.hu
HKVSZ pénzügy: penzugy@hkvsz.hu

  "Klímagáz" adatbázis...

  Országos Monitoring és Képesítő Testület helyett Nemzeti Klímavédelmi Hatóság és KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS

  Az öt éve alkalmazott és már megszokott Országos Monitoring és Képesítő Testület on-line rendszere helyett a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság egységesnek mondott, "Klímagáz adatbázis"-t hozott létre. Az adatbázis célja a klímagázok, a HR és MR szektor és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett berendezések felhasználásának, használatának, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításának nyomon követése. A Hatóság átnevezte az eddig alkalmazott, a nemzetközi szaknyelvből átvett és magyarosított elnevezéseket is. 

  (A 14/2015. Korm. rendelet!)


  Alábbiakban néhány új elnevezés és rövidítés értelmezése:

  HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hűtőberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hőszivattyúk, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból előállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések;
  (ez az elnevezés a korábbi HLH-I. kategóriát fedi többé-kevésbé)

  MR szektor: az üzemszerűen helyet változtató, vagy üzemszerűen helyváltoztatásra képes klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások, így különösen hűtőkamionok és hűtő-pótkocsik hűtőegységei;
  (ez az elnevezés a korábbi MAC-I., MAC-II. kategóriát fedi többé-kevésbé)

   ORLA: az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. és 10. pontjában meghatározott anyagok; 


  Kinek keletkezik regisztrációs kötelezettsége a Klímagáz adatbázisba?

  A Klímagáz adatbázisba regisztrációra kötelezett a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet 5. §-ának 2 bekezdése alapján:

  a) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz, vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez;

  b) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;

  c) minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

  d) minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-ttartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

  F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek 

  Nincs regisztrációs kötelezettsége annak a vállalkozónak, üzemeltetőnek vagy tulajdonosnak, aki a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerinti adatbázisba már regisztrált, díjfizetési kötelezettségének már eleget tett, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazások, létesítmények regisztrációja már megtörtént.

  Meddig kell teljesíteni a regisztrációs kötelezettséget?

  A regisztrációt a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély érvényességétől, vagy bejelentési kötelezettséggel végezhető tevékenység esetén a bejelentés megtörténtét követő 8 munkanapon belül kell kezdeményezni.

  Minden olyan üzemeltetőnek és tulajdonosnak, aki szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagáz töltetű alkalmazással rendelkezik és e rendelet hatálybalépését megelőzően még nem regisztrált az adatbázisban, regisztrálási kötelezettségét 2015. április 30. napjáig kell teljesítenie.

  Az üzemeltetők kötelezettségei

  A HR és MR szektorban F-ÜHG-t, vagy ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazás üzemeltetőjének alábbi kötelezettségei keletkeznek a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet előírásai alapján:

   a) Meg kell tenni minden, a polgári jog szerinti elvárható magatartás követelményeinek megfelelő óvintézkedést a véletlen és szándékos szivárgás megelőzése érdekében.

  b) Meg kell tenni minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a szivárgás minimálisra csökkentésének érdekében. 

  c) Szivárgásészlelés esetén 24 órán belül be kell jelenteni a hatóságnak a szivárgásészlelés tényét. Ezt követően intézkedni kell a szivárgás megszüntetéséről, felszámolásáról, és az érintett berendezés javításáról. 

  d) A szivárgás kijavítását követően legfeljebb egy hónapon belül gondoskodni kell a javítás sikerességének ellenőrzéséről, megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás igénybevételével. 

  e) Gondoskodni kell a szivárgásvizsgálat elvégzéséről, elvégeztetéséről, és ehhez kapcsolódóan a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről. 

  f) Gondoskodni kell szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről, üzemeltetéséről és azok ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról. 

  g) A szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről és ellenőrzéséről jelentést kell készíteni. A jelentéseket a hatóság adatbázisába fel kell tölteni a telepítés és az ellenőrzést követő 8 munkanapon belül.

  h) Gondoskodni kell arról, hogy a visszanyerést csak megfelelő képesített vállalkozás végezze.

  i) Gondoskodni kell a tulajdonát képező tartályban, készülékben tárolt F-ÜHG közeg felelős kezeléséről, ártalmatlanításáról. 

  j) Gondoskodni kell a kötelező adminisztratív feladatok elvégzéséről, amelyet a tényadatoknak az adatbázisban való feltöltésével kell teljesíteni.

   Klímavédelmi bírság

  Ha az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet, vagy a 14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet előírásai nem teljesülnek, a hatóság klímavédelmi bírságot szab ki.

  Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének nem tett eleget, s tevékenységét ennek ellenére megkezdte a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezésekkel, a hatóság 100.000,-Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

  Az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség nem teljesítése esetén a bírság összege 10.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjed.

  Ismételt jogsértés esetén (legyen az ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése), a hatóság a fix bírság mértéke 150%-ának megfelelő bírságot szabhat ki.

  A további bírságok összegét a rendelet 1. számú melléklete részletesen tartalmazza!


  Összefoglalva: 2015. február 18-ától a Klímagáz adatbázist kell alkalmazni a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek esetén.

  Az adatbázisba minden olyan üzemeltetőnek, tulajdonosnak regisztrálnia kell, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, vagy tárol. Nem kell azonban regisztrálniuk azoknak, akik a korábbi Országos Monitorig és Képesítő Rendszerben már regisztráltak, díjfizetési kötelezettségüket már teljesítették, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazásaik, létesítményeik regisztrációja már megtörtént.

  A 14/2015. Korm. rendeletet feldolgozóan több alkalommal részletes konferencia előadásra került sor Várkonyi Nándor HKVSZ főtitkár előadásában. Az előadás anyaga letölthető!

   

   
  Letölthető dokumentumok