• (06 1) 201-7137
  • info@hkvsz.hu

Mit tegyünk a kontárok ellen?

Mit tegyünk a kontárok ellen?

Megjelenés dátuma: 2017. december 13., szerda


Szerző: Berzy Judith

Sajnos még mindig elég gyakran találkozhatunk olyan esetekkel, hogy egyesek nem megfelelő szakértelemmel, jogosultság hiányában végeznek hűtőberendezés- és klímaszerelési, azaz hűtőközegek környezetbe jutását előidézhető tevékenységet.

Problémák és megoldások

A kontárok

Szövetségünk mindig küzdött azért, hogy a szakmában megfelelő képzettségű emberek dolgozzanak, és a kontárok ne vehessék el a jogkövető módon dolgozó szakemberek elől az üzleti megrendeléseket, és ne ronthassák a szakma hitelét minősíthetetlen munkájukkal. Ebben a harcban eddig is és ezután is partnernek tekintünk mindenkit, aki tenni akar az ügyben. Kérjük, segítsenek, és írják meg konkrét tapasztalataikat, mert csak akkor lehet hatékonyan tenni a probléma ellen, ha meghatározható és beazonosítható esetek kerülnek napvilágra.

A jogszabályi háttér

2014. május 6-n hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete, mely egyben hatályon kívül helyezte a 842/2006/EK rendeletet. Az új rendeletet 2015. január 1-től kell közvetlenül alkalmazni valamennyi Uniós tagállamban. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos új nemzetközi szabályozás eredményeképpen jött létre a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság.A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a teljes szakterület felügyeletét és ellenőrzését látja el.

A hazai szabályozás három meghatározó rendelete:

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet.

 Le kell szögezni, hogy a környezet védelme érdekében az üvegházhatású és ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos szabályozások már több évtizede léteznek, fokozatosan szigorodtak, és érték el jelenlegi tartalmukat. A szabályozási rendszer mindig maximálisan figyelembe vette, hogy a káros anyagokat folyamatosan kell kivezetni és átállni a korszerűbb, kevésbé agresszív anyagokra, továbbá elegendő időt hagyott a személyek továbbképzésére, a berendezések nyilvántartásba vételére. Tehát a jelenleg érvényes jogszabályok semmi esetre sem hirtelen léptek színre, ezt megelőzően is ugyanúgy volt szabályozás, ugyanúgy kötelező volt a továbbképzés és cég/berendezés regisztráció, és azokat a szabályokat is be kellett (volna) tartani!

Többek között mi vezetett a szabályozások szigorodásához?

- globális szintű környezetvédelmi problémák
- EU-szintű monitoring rendszerek létrehozása különféle szakterületeken
- a szakterületre vonatkozó korábbi szabályozásokat figyelmen kívül hagyták az egyes folyamatok szereplői
- az esetek nagy arányában sem a szolgáltatói, sem az eladói, sem a vásárlói, sem az üzemeltetői, sem a megrendelői oldal nem tanúsított megfelelően jogszabálykövető magatartást, és vevői, viszonteladói, szolgáltatói stb. köreiket sem késztették a szabályok betartására
- a technológiák, termékek, kiegészítő anyagok, környezetkímélő alternatív megoldások fejlődési trendjeit elég sokan nem követték naprakészen, tudásukat nem frissítették
- a piacon nagy tömegével jelen lévő (csak pillanatnyi szinten) olcsó, korszerűtlen berendezések kínálata kitermelt egy megkérdőjelezhető szaktudással, jogosultság és megfelelő szerszámellátás nélkül dolgozó réteget, ráadásul a munkájukat esztétikai érzék nélkül, a számlaadási kötelezettséget és garanciális háttér biztosítását elfelejtve végezték
- az építési hatóságok sem minden esetben jártak el kellő szigorral és felügyelettel a rendszerek tervezési és engedélyezési eljárása során
- a kontárokat és szakszerűtlen szolgáltatókat a hatóságok nem tudták kellő mértékben ellenőrizni illetékességi vagy hatásköri viták miatt, "tetten érésük" szinte lehetetlen volt
- konkrét információ hiányában sem a hatóságok, sem a Szövetség nem képes hatékonyan fellépni a helyzet érdemi megváltoztatásában

Közös érdekünk: tegyünk a kontárok ellen!

Letölthető dokumentumok:

Kapcsolat

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Tel/Fax: (06 1) 201-7137
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 5501
Adószám: 18052246-2-43
HKVSZ titkárság: info@hkvsz.hu
HKVSZ pénzügy: penzugy@hkvsz.hu
Adatvédelmi tájékoztató

Hírdetés

Időjárás

Menu

Küldjön üzenetet!

Üzenetét elküldtük!
Kollégánk hamarosan jelentkezok Önnél.