• (06 1) 201-7137
  • info@hkvsz.hu

Objektíven az ADR-ről

Objektíven az ADR-ről

Megjelenés dátuma: 2018. november 6., kedd


Szerző: Berzy Judith

Adott a szituáció: közúti ellenőrzésre nagy előszeretettel állítanak le furgonokat, kisteherautókat, illetve egyéb "műhelykocsinak" látszó közlekedő edényeket. Az ellenőrzés kiterjed a rakomány katasztrófavédelmi megfelelőségére is.

Alapvető biztonsági előírás, tiszta sor: Nitrogén palack szállítható, csak rögzítve legyen a raktérben és a palack nyakán megtalálható nyomáspróba ideje érvényes legyen!

Azonban itt jön egy jogos kérdés: Izobután szállítható-e és hogyan?

Mivel újfent terjednek a városi legendák izmos katasztrófavédelmi bírságokról, lefoglalt szállítmányról és gépjárművekről, továbbá hogy a sofőrök hosszadalmasan élvezhették az adminisztráció során a hatóságok vendégszeretetét, stb., így Szövetségünk utána járt annak, hogy izobután esetén mi a helyzet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hogyan látja hivatalosan a tényeket.

Megkeresésünkre alábbi válasz érkezett:
iktatószám: 35000/10443-4/2018.ált.

"ADR szállítás szabályozásával összefüggő kérdésére felelős szakterületünk álláspontjáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

Az izobután a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” és „B” Mellékletének értelmében veszélyes áru, UN száma: 1969, így annak szállítása esetén a vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Az ADR 1.1.3.1 c) pontja szerint azonban: „Az ADR előírásait nem kell alkalmazni … c) a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként, beleértve a nagyméretű csomagolóeszközöket (IBC-et) és nagycsomagolásokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. ... Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására.”

Az ADR 7.5.7.1 bekezdése szerint: „A járművet … a veszélyes áru kezelésére és rögzítésére alkalmas eszközzel kell ellátni. A veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat … a járműben, alkalmas eszközzel (pl. leszorító hevederekkel, csúszó és állítható kengyelekkel) úgy kell rögzíteni, hogy megakadályozzon a szállítás közben minden olyan elmozdulást, ami a küldeménydarab helyzetét megváltoztatná vagy sérülését okozná. Ha a veszélyes árut egyéb áruval (pl. nehéz gépekkel vagy rekeszekkel) együtt szállítják, minden árut úgy kell becsomagolni és rögzíteni a járműben … hogy a veszélyes áru ne szabadulhasson ki. A küldeménydarabok elmozdulása kitámasztással vagy állványzattal is megakadályozható, vagy úgy is, hogy az üres tereket valamilyen, arra alkalmas anyaggal kitöltik. Ha a rögzítés pánttal vagy hevederrel történik, nem szabad túlfeszíteni, nehogy a küldeménydarab megsérüljön vagy eldeformálódjon.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a veszélyes áruk normál szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozása érdekében a járművekben szállított palackokat, flakonokat, vagy az azokat tartalmazó gyűjtőcsomagolásokat (kartondoboz, zsugorfólia, stb.) megfelelő rögzítéssel kell ellátni. A veszélyes árut tartalmazó eredeti gyári csomagolásokon (palack, flakon, stb.) a fentieken túl, csomagolási típustól függően, a szállítás ideje alatt a védőkupakoknak is rajtuk kell lennie.

Megállapítható továbbá, hogy amennyiben az érintett vállalkozások a főtevékenységük kiegészítéseként végzik az izobután, mint hűtőközeg szállítását, úgy az ilyen jellegű veszélyes áru szállítások nem tartoznak az ADR hatálya alá, így a hűtőszerelők részére nem kötelező a jármű személyzet képzésére vonatkozó előírások betartása, de a fentieket mindenképpen be kell tartaniuk.

Tájékoztatjuk, hogy a fentiek a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat értelmében szaklmai véleménynek tekintendők, nem jogi iránymutatásnak, állásfoglalásnak, így kötelező erővel nem bírnak.

Üdvözlettel:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Ügyfélszolgálati Iroda"

 Kapcsolat

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Tel/Fax: (06 1) 201-7137
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 5501
Adószám: 18052246-2-43
HKVSZ titkárság: info@hkvsz.hu
HKVSZ pénzügy: penzugy@hkvsz.hu
Adatvédelmi tájékoztató

Hírdetés

Időjárás

Menu

Küldjön üzenetet!

Üzenetét elküldtük!
Kollégánk hamarosan jelentkezok Önnél.