• (06 1) 201-7137
  • info@hkvsz.hu

Karantén után

Karantén után

Megjelenés dátuma: 2020. június 17., szerda


Szerző: Berzy Judith

Kényszerszünet után RESTART!

Januárban még a fél világ a nagy utazások és karneválok lázában égett - később már szó szerint!

Március 11-től Magyarországon a koronavírus világjárvány miatti általános veszélyhelyzet kihirdetése gyötrő bizonytalanságot okozott egy láthatatlan ellenféllel szemben. Leállt a fél világ, majd fokozatosan újra indul.

Változó, kit hogyan érintett ez az időszak. A szerencsés és leleményes vállalkozások még több munkával találkoztak, hiszen a leálló társaiktól át kellett venni a megrendeléseket. Az óvatosabbak részben megosztották vagy halasztották a munkát, és amit lehetett home office-ból intéztek, de ha a feladat jellege és a munkavégzés helyszíne ezt nem tette lehetővé (pl. raktári kiszolgálás, javítás, stb.), akkor fokozott biztonsági szabályok mellett végezték a feladatot. Akik nagyon aggódtak, nem ritkán teljesen beszüntették a munkavégzést és elzárkóztak minden közvetlen kapcsolatfelvételtől. 

Júniusban a legtöbb európai országban véget értek a korlátozások, de még mindig egyfajta átmeneti időszakra készülnek sokan a teljes újrakezdés előtt. Sok kihívással kell szembenézni, mielőtt minden visszaáll a normális kerékvágásba. A RESTART program éppen ezért nagyon fontos! Nézzük lépésről lépésre, mi mindenre kell figyelmet fordítani:

1. Jövőkép és stratégia újratervezés

Szinte minden ipari és szolgáltató ágazat vállalkozásainak szembe kell nézni az előtte álló változásokkal. A legnagyobb kihívás, hogy ezen változások mértéke, sebessége és összetettsége olyan intenzív, mint eddig még soha. A régen jól működő taktikai lépések itt már nem elégségesek. Új stratégiára és ezzel együtt új taktikára van szükség! Az nyer, aki rugalmasan tud reagálni és nyitott a változtatásokra.
Felül kell vizsgálni a vállalkozás jövőképét és eddigi stratégiáját. Igazodni kell a változó körülményekhez, az ügyfelek megváltozott igényeihez, a fokozott digitális világképhez.
Nagy a tét, a vállalkozás jövője forog kockán. Egy kis befektetéssel a digitalizáció felé, nézőpont változással, tudatosan és jól kell felépíteni az új jövőképet, és az érintetteknek együtt kell működni.

2. Alkalmazkodó vezetői szemlélet

Megoldás: VUCA! ...nem kell megijedni, ez a betűszó egy konstruktívan reaktív vezetői szemléletmód alapja.
V, mint Volatility, azaz: VÁLTOZÉKONYSÁG, fürgeség
U, mint Unceartainty, azaz: BIZONYTALANSÁG
C, mint Complexity, azaz: ÖSSZETETTSÉG
A, mint Ambiguity, azaz: KÉTÉRTELMŰSÉG
A modell lényege, hogy a kihívás vagy változás, mellyel szembesülünk, lehet bizonytalan, több tényezőtől függő és (még) nincsenek rá protokollok, tuti tippek, bevált gyakorlatok, ezért kísérletezni kell az ok-okozati összefüggések megértésére, gyakorlati megoldások kialakítására. Nincs eleve jó vagy rossz megoldás, ez egy teljesen új helyzet, és a vezetőn múlik, hogyan lesz kezelve. 

(A módszer leírásával és részleteivel egy másik bejegyzésben foglalkozunk!)

3.  Kommunikáció, együttműködés

A vállalkozások nagy része ahol lehetett részben vagy teljesen home office működésre állt át és ez az általános társadalmi aggodalmaskodás és bizonytalanság-érzet miatt várhatóan a továbbiakban is fennmarad, közép- és hosszú távon hibrid működést eredményezve.  (A home office előnyeiről és hátrányairól egy másik bejegyzésben külön foglalkozunk.)
Azonban a vállalkozási tevékenység jó része kivitelezhetetlen home office-ban! Egy csőtörést vagy szivárgást nem lehet hazavinni, de egy hűtőházat sem lehet az udvarba szállíttatni, hogy elvégezzük a szükséges karbantartásokat, arról nem is beszélve, hogy a raktárkészletet sem lehet a lakásból kiadni a vevőknek. 
Itt a lényeg az EGYENSÚLY, hogy a jelen helyzetre megfelelően reagáljunk. A körülmények személyes érzékelésétől függ a munkavállalók és vezetők hozzáállása és külső-belső kommunikációja.
Sokan elszigetelődnek mint munkavállalók és nem is hajlandók nyitni, amikor már lehetne, mert félnek a bizonytalanságtól, a médiafogyasztásuk inkább a negatív hírekre koncentrál. A probléma ott van, ahol a vállalatvezető szigetelődik el, akár a munkahelyeket is szüneteltetve, pedig a munkavállalók szívesen dolgoznának tovább. Egyszóval: sokan vannak különböző szinteken, akik nem tudják a kialakult helyzetet kezelni! A hiányos kommunikáció, az egyhangú médiafogyasztás, a közösségi média hiedelmei és fake news-ok demoralizáló hatása nem csak a munka hatékonyságára és az együttműködésre hat negatívan, hanem az elkötelezettségre is.

4. Motiváció és elkötelezettség fenntartása

Egyesek személyiségükből adódóan a változásokat lehetőségként élik meg, de ez nem igaz mindenkire. A folyamatosan gazdasági környezet, munkavégzési körülmények, más viselkedési normák és elvárások bizonytalanságot, bizalomhiányt vagy elégedetleneséget okozhatnak a munkavállaló személyekben. Ha ezt a vezetők figyelmen kívül hagyják és nem reagálnak erre konstruktív módon, akkor az a munkavégzés minőségének rovására megy és a munkatársi elkötelezettség visszaesését okozza, nem beszélve a munkahelyi balesetveszély kockázatának növekedéséről. Ez a helyzet kezelhető empátiával, asszertív kommunikációval, odafigyeléssel. Egy kis vezetői kreativitással a kialakult helyzet akár még az egész csapatot összetartó tréningként is felfogható, csak meg kell találni a közös nevezőt a csapattagokkal!

5. Biztonsági kockázat minimalizálása

A korornavírus látenciája felülírta a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos korábbi elképzeléseket. A munkavédelmi szabályokat bővíteni kell, de a meglévőkre is fokozottabban ügyelni! Az emberi tényező mellett a gazdasági érdekekre is tekintettel kell lenni, pl. egy fertőzés miatti munkaerő kiesés problémát okozhat a működésben. A szabályok és a protokollok felületes ismerete vagy alkalmi betartása nagyobb veszélyt jelent, mint máskor - és ez nem csak a fertőzésre vonatkozik! Pl. egy felületesség miatt bekövetkező munkabaleset súlyosabb következményekkel járhat egy olyan időszakban, amikor az egészségügy a járványhelyzet miatt félárbócon működik!
Kiemelten fontosa a kölcsönös felelősségvállaláson alapuló helyes hozzáállás és a közös értékek tisztelete, hiszen a munkahelyi környezetben a munkavégzés során felelsőek vagyunk egymásért!

Lehet arról vitatkozni, hogy az aggodalmak és a tényleges veszélyhelyzet milyen arányban állt vagy áll egymással, de parttalan vitáknak nincs értelme. Az ember saját személyiségéből és kognitív folyamataiból kiindulva érzékeli a vélt vagy valós veszélyhelyzetet, és ennek megfelelően alakítja ki saját attitűdjét. A legtöbben szélsőséges aggodalmakkal tekintettek a mindennapokra, és kevesebben voltak azok, akik csak éppen a szükséges és elégséges mértékig, de fegyelemmel és figyelemmel tudták helyén kezelni a dolgokat. Vélhetően nekik utóbbiaknak sokkal könnyebben megy a nyitás, mig előbbieknek tényleges "újrakezdésen" kell gondolkodniuk.
...sőt, lehet, hogy sokan már rég átestek a víruson úgy, hogy nem is gondoltak rá! Tovább!


Jó egészséget kíván és sikeres RESTART-ot a HKVSZ csapata

Kapcsolat

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Tel/Fax: (06 1) 201-7137
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 5501
Adószám: 18052246-2-43
HKVSZ titkárság: info@hkvsz.hu
HKVSZ pénzügy: penzugy@hkvsz.hu
Adatvédelmi tájékoztató

Hírdetés

Időjárás

Menu

Küldjön üzenetet!

Üzenetét elküldtük!
Kollégánk hamarosan jelentkezok Önnél.